Audyty Środowiskowe

AUDYT ŚRODOWISKOWY – JAKI JEST CEL AUDYTU?
__________

Audyt środowiskowy sprawdza:
🌱 wymagane decyzje administracyjne, tzn. czy przedsiębiorca ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie dokumentacji i pozwoleń oraz zgłoszeń na emisję gazów i pyłów, wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów oraz pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych,
🌱 postępowanie w zakresie ochrony środowiska (m.in. w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, postępowaniu z opakowaniami, w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza),
🌱 sprawozdawczość z gospodarki odpadami, opłat produktowych i za publiczne kampanie edukacyjne, opłat za korzystanie ze środowiska, raportów do KOBIZE,
🌱 ewidencję prowadzoną w BDO,
🌱czy firma audytowana nie przekroczyła któregoś z aspektów wymaganego do raportowania.

KTO POWINIEN WYKONAĆ AUDYT ŚRODOWISKA?
__________

 Audyt środowiskowy powinien wykonać każdy przedsiębiorca, którego firma:

🌱 wytwarza w wyniku swojej działalności odpady,

🌱 wprowadza na rynek krajowy różnego rodzaju opakowania lub produkty w opakowaniach, urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (produkcja, import, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub eksport);

🌱 odpowiada za emisję różnego typu gazów do atmosfery (kotłownie, samochody, stanowiska spawalnicze czy lakiernicze);

🌱 posiada wpis do rejestru BDO i obowiązek prowadzenia ewidencji,

🌱pragnie zweryfikować dotychczasową poprawność wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustaw dot. środowiska,

🌱 rozpoczynających działalność bądź pragnących rozpocząć wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych,

🌱 posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001 .

JAK WYGLĄDA AUDYT ŚRODOWISKOWY?

__________

Audyt wiąże się z wizytą specjalisty, który ocenia, jak nasze przedsiębiorstwo wpływa na środowisko naturalne.

I etap audytu – przeprowadzane są oględziny firmy i sprawdzana jest dokumentacja firmowa z zakresu wcześniej ustalonego (pełnego lub z danego sektora np. gospodarki odpadami). Weryfikuje się również pobór surowców.

II etap audytu – następuje analiza i podsumowanie zebranych informacji, wskazanie nieprawidłowości i poprawnych realizacji obowiązków w raporcie z audytu środowiskowego.

III etap audytu – omówienie opracowanego raportu z Przedsiębiorcą i wdrożenie zmian zaproponowanych w raporcie.

Decyzja o wykonaniu audytu środowiskowego pozwoli uchronić przedsiębiorcę przed niepotrzebnymi kosztami (np. w postaci kar za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczości, prowadzenia ewidencji czy nadmierną emisję gazów). Tego rodzaju działania mają również pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Podejmij z nami współpracę.

Bądź EKO z EKONEO!

Zaspół Ekoneo oferuje przeprowadzenie audytu środowiskowego w Państwa firmie.

W ramach usługi dokonamy analizy przedsiębiorstwa pod kątem wymagań ochrony środowiska poprzez określenie zakresu obowiązków oraz weryfikacji ich dotychczasowego wypełniania.

Ponadto realizujemy usługi doradztwa środowiskowego, prowadzonego w formie jednorazowej lub stałej. Pomożemy w wypełnieniu ustalonych obowiązków.

Zakres współpracy może obejmować:

🌱 Audyt początkowy

🌱 Realizacja zadań po audytowych

🌱 Doradztwo w zakresie ochrony środowiska w szczególności w zakresie gospodarki odpadami

🌱 Prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w systemie BDO (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, zużytego sprzętu elektrycznego czy odpadów niebezpiecznych)

🌱 Sporządzenie niezbędnej sprawozdawczości bieżącej i zaległej – tj. zestawienia rocznego o odpadach, rocznych sprawozdań i opłat z zakresu korzystania ze środowiska, raportu do KOBiZE,

🌱 Wsparcie zakładu w trakcie kontroli ochrony środowiska (WIOŚ, UM).

Zapewniamy  indywidualne podejście i atrakcyjne ceny!

Po szczegółową ofertę  prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Bądź EKO z EKONEO!