Opłaty środowiskowe i Sprawozdawczość 

„Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami”
Opłata Produktowa i na Kampanie Edukacyjne

  • Wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • Importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach
  • wytwarzający opakowania, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
  • Eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach

– mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.) w terminie do 15 marca za rok poprzedni oraz wyliczeniu i wniesieniu – opłaty produktowej oraz na publiczne kampanie edukacyjne.

Zespół Ekoneo oferuje wsparcie w zakresie:

  • przygotowania sprawozdania z opłaty produktowej (oraz dokumentów do zwolnienia w formie pomocy de minimis);
  • przygotowania zaległych sprawozdań;
  • podpisania umowy z organizacją odzysku w razie potrzeby.

Możliwość z korzystania z pomocy de minimis istnieje, w sytuacji gdy ilość opakowań wprowadzonych na rynek krajowy jako produkty w opakowaniach, nie przekroczyła 1 tony. Ostatecznym terminem złożenia dokumentów do uzyskania pomocy de minimis jest – 15 marca za rok poprzedni. Nie można skorzystać z pomocy de minimis za zaległe sprawozdania, dotyczy ona jedynie bieżących i w terminie złożonych sprawozdań.
Przygotowujemy sprawozdania z zakresu wprowadzania na rynek krajowy opakowań, produktów w opakowaniach, opon, olejów smarowych, pojazdów, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapraszamy do konsultacji – My doradzamy Ty oszczędzasz!

Bądź EKO z EKONEO!