Wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne, o wykreślenie

BDO – Baza Danych Odpadowych jest systemem informatycznym tworzonym na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i służy do gromadzenia informacji dotyczących ewidencji i sprawozdawczości m.in. z zakresu wytwarzanych odpadów, wprowadzanych opakowań bądź produktów w opakowaniach na rynek krajowy (pojazdów, opon, olei smarowych, baterii lub akumulatorów czy też sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne jak również o wykreślenie składa się przez rejestr BDO – nasz Zespół pomoże w ich przygotowaniu i złożeniu do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do kontaktu!