KOBIZE

„Raport KOBIZE”

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE, Krajowy ośrodek) wykonuje zadania określone przede wszystkim dwoma ustawami:

  • ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na mocy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, realizacja zadań Krajowego ośrodka odbywa się w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IOŚ-PIB). Krajowy ośrodek został powołany do wypełniania zobowiązań, wynikających m.in. z dyrektyw unijnych i z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zapisami ustawowymi nadzór nad Krajowym ośrodkiem jest sprawowany przez Ministra Klimatu.

Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading System – EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej części unijnego rejestru uprawnień do emisji.

KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Baza ta jest stale udoskonalanym narzędziem oferującym unikalne informacje o źródłach emisji wraz z lokalizacją źródeł i parametrami działania poszczególnych instalacji. Umożliwia ona tym samym uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wysyłania raportu KOBIZE w terminie do końca lutego za rok poprzedni za pośrednictwem indywidualnego konta w Krajowej bazie KOBIZE. Celem raportowania do KOBIZE jest zdobycie danych o aktualnych emisjach różnych zanieczyszczeń w kraju, tworzenie opracowań środowiskowych, raportowanie o wynikach do Unii Europejskiej i wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Kto powinien składać raport KOBIZE?
Podmiot posiadający np. kotłownie zakładową, zarejestrowane samochody na firmę, używa klimatyzacji, instalacje lub procesy powodujące emisje, ma obowiązek taki raport składać na koniec lutego za rok poprzedni.

Jeśli zastanawiasz się, masz wątpliwości lub pytania, czy Twoja działalność powinna być zarejestrowana w Krajowej bazie KOBIZE, zapraszam do kontaktu.

Zespół Ekoneo oferuje wsparcie:

  • założeniu indywidualnego konta w Krajowej bazie KOBIZE
  • przygotowaniu raportu za rok bieżący
  • uporządkowanie lat poprzednich i sporządzeni zaległych raportów.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.